خریدبلیط کارالند


ردیف تاریخ سانس تعداد کودک تعداد همراه هزینه عملیات
توضیحات

داشتن همراه برای کودکان زیر 6 سال الزامی است .

هزینه بلیط کارالند برای کودکان 48 هزار تومان می باشد .

بلیط کارالند برای هر همراه 10 هزار تومان خواهد بود .

به تاریخ و ساعت دقیق بلیط خود دقت فرموده و در هنگام مراجعه رسید بلیط خود را همراه داشته باشید

استرداد بلیت به صورت حضوری در محل شهر مشاغل کارالند و با تایید مدیریت کارالند قابل انجام است