خریدبلیط رویداد

درحال حاضر رویدادی ارائه نشده است.ردیف تاریخ سانس تعداد خردسال تعداد کودک همراه بزرگسال هزینه عملیات

*هزینه پرداختی صرفا بابت استفاده از امکانات شهر مشاغل کودکان میباشد ومراسم شب یلدا با حضور عمو فیتله بصورت هدیه ازطرف کارالند میباشد*